Jag har tillsammans med Parterapeuterna Stockholm avtal med följande kommuner:
Stockholm, Täby, Sollentuna, Danderyd och Lidingö. 

Familjerådgivningen har fokus på parets samspel men innefattar även andra familjemedlemmar. Målet är att erbjuda de sökande vägledning och hjälp till förbättrad förståelse, för varandra och sig själv.Samt till ökad förmåga att prova sig fram och hitta till olika lösningar i en svår situation. 

Du kan också maila till info@parterapeuterna.se