När det låst sig i kommunikationen och samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar kan familjesamtal vara en lösning.Varje familj med sin unika sammansättning genomgår under sitt livslopp olika generella kriser. Det kan vara en skilsmässa, eller övergången till att bli tonårsförälder samt när barn ska ut i vuxenlivet och flytta hemifrån. Det kan gälla kommunikationen mellan familjemedlemmar och konsekvensen kan bli missförstånd, ilska eller besvikelser. Ibland kan tystnad leda till låsning i en familj, då kan familjeterapi ge familjen ökad förståelse att hantera olika svårigheter.