Jag erbjuder

Arbetsplatshandledning
Personalhandledning
Psykoterapihandledning


Min erfarenhet är bland annat handledning av lärare och skolpersonal från förskolenivå upp till högskola.
Jag har varit delaktig i ett intensivt arbete med skolklasser och lärare i samband med Estonia och tsunami-katastroferna. 
Dessutom har jag haft konsultationer och handledning av olika slag inom teater och film.

Under en programserie medverkade jag i radioprogrammet Tonårstimmen på Radio P4, där jag i direktsändning varje vecka besvarade lyssnarnas frågor.

Jag har vid ett flertal tillfällen föreläst om ungas psykisk ohälsa, bland annat på Psykoterapimässan och Unga Vuxnas konferenser.