Du erbjuds att tillsammans med mig som psykoterapeut undersöka och förstå hur dina svårigheter kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet.
 
Psykoterapi bygger på dialog där vi tillsammans söker förståelse. Under samtalen skapas utrymme att i egen takt reflektera och bearbeta. Detta leder till en ökad förmåga att möta svårigheter och se möjligheter och därmed kunna ta ansvar för och påverka sitt eget liv.

Vi träffas 2-3 gånger för orienterande samtal. Därefter bestämmer vi tillsammans vad som passar dig.